Biuro Rachunkowe

CITPIT Sp. z o.o.

Szybki kontakt

O nas

Więcej informacji o biurze rachunkowym

Biuro Rachunkowe CITPIT Sp. z o.o. w Brodnicy i Lubawie współpracuje z gronem wysoko wykwalifikowanych i sprawdzonych ekspertów z takich dziedzin jak: prawo, w tym specjalistów z zakresu prawa handlowego czy doradców podatkowych, ale również doradców do spraw kredytów, windykacji oraz z firmą rozliczającą czas pracy kierowców w zależności od bieżących potrzeb naszych Klientów. Bez względu na zaangażowanie wielu osób, staramy się, aby każdy z Klientów miał jednego, przypisanego na stałe Opiekuna – Księgową prowadzącą, która od podszewki zna specyfikę i potrzeby firmy, aby z wyprzedzeniem proponować najbardziej efektywne rozwiązania. Usługi księgowe i rozliczenia oferujemy w całym kujawsko-pomorskim, a w szczególności w Brodnicy z uwagi na lokalizację naszego biura rachunkowego. . 

Certyfikaty biura rachunkowego

Księgowa Iława, Działdowo, Lubawa

Certyfikaty potwierdzające wysoką jakość świadczonych usług księgowych. Biuro rachunkowe CITPIT to kompleksowa obsługa księgowa dla firm z Brodnicy, Lubawy, Nowego Miasta Lubawskiego, Rypina  oraz okolic. Rozliczamy firmy, spółki, JDG, wspólnoty mieszkaniowe. Zarządzamy wspólnotami mieszkaniowymi. 
Zapraszamy do kontaktu!

Usługi księgowe Brodnica | Lubawa

Usługi księgowe świaczone przez nasze biuro rachunkowe

• Obsługa księgowa firm
• Uslugi płacowe
• Usługi Kadrowe
• Mobilne biuro rachunkowe
• Sporządzanie pism i deklaracji
• Prowadzenie akt persolnanych
• Naliczanie wypłat

• Wystawianie świadectw pracy
• Sporządzenie umów o pracę
• Sporządzanie umów cywilnoprawn
• Sporządzenie raportów
• Rozliczenia podatku VAT
• Reprezentowanie przed U.S
• Rozliczanie wspólnot mieszkaniowych
• Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

biuro rachunkowe iwona zalewska nowe miasto lubawskie, brodnica

Jak działamy?

Dzięki zastosowanej technologii możemy pracować u klienta na własnych programach, jesteśmy mobilnym biurem.

 • Dostarczenie dokumentów przez klientów do 10 każdego miesiąca po obowiązującym miesiącu
 • Analizowania otrzymywanych dokumentów źródłowych pod względem formalnym i merytorycznym oraz informowania Zleceniodawcy o wykrytych brakach
 • Wprowadzania do ewidencji zakupywanych środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji
 • Prowadzenia w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych
 • Sporządzania w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy zeznań i deklaracji podatkowych na podstawie danych wynikających z prowadzonych ksiąg i ewidencji oraz składania ich właściwym organom podatkowym w przewidzianych terminach
 • Udzielania Zleceniodawcy niezbędnych informacji i wyjaśnień z zakresu jego zobowiązań podatkowych
 • Udzielania wszelkich wyjaśnień organom kontrolnym
 • Telefonicznego (faxowego lub mailowego) informowania Zleceniobiorcy w erminie 2 dni roboczych przed terminem płatności o wysokości zobowiązań podatkowych przypadających z określonego tytułu na dany miesiąc obrachunkowy
 • Gromadzenia i przechowywania dokumentacji podatkowej i dokumentów źródłowych w sposób gwarantujący wykonanie obowiązków podatkowych oraz uniemożliwiający dostęp do nich niepowołanych osób trzecich, ich zniszczenie bądź uszkodzenie. Dokumentacja będzie przechowywana w naszym biurze rachunkowym przy ulicy ul. 18 Stycznia 36b, 87-300 Brodnica
 • Wydawania prowadzonej dokumentacji i dokumentów źródłowych na każde żądanie Zleceniodawcy
 • Prowadzenie spraw płacowo – kadrowych

Przydatne informacje

Biuro rachunkowe CITPIT Iława, Działdowo, Lubawa

Współpracujemy z: